2022-09-25 10:00 Nemzeti Táncszínház – Előtér

Kőketánc - moldvai és gyimesi gyermektáncház és kézműves foglalkozás

Sándor Ildikó

2022-09-25 19:00 Nemzeti Táncszínház Nagyterem

Carmina Burana

Szegedi Kortárs Balett

2022-09-27 19:00 Nemzeti Táncszínház Nagyterem

Budapesti bemutató - Lisztmánia

Budapest Táncszínház

Közzétételi adatok

A Társaság alapítója:
Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódja a Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.

székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u.16-20.

levelezési címe: 1536 Budapest, Pf.284.

telefonszáma: 36/1-434-5949

cégjegyzékszáma: 01-09-921742 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

elektronikus levélcíme: igazgatosag@tancszinhaz.hu

honlapja:www.tancszinhaz.hu

telephelye: 1095 Budapest, Komor Marcell u. l.

adószám: 20636588-2-41

TEÁOR: 9001

 

Közfeladatot ellátó szerv felett tulajdonosi jogokat gyakorló szerv maghatározott adatai:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.3.

telefonszáma: 36/1-795-1200

elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

honlapja: https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

 

Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Ertl Péter, ügyvezető igazgató | ertl.peter@tancszinhaz.hu | 36/1-434-5949

Csenky László, műszaki vezető | csenky.laszlo@tancszinhaz.hu | 36/1-434-5949

Gráczolné Ugron Ágnes Edit, gazdasági vezető | graczol.agnes@tancszinhaz.hu | 36/1-434-5949

Dr. Hamvay Péter, üzemeltetési vezető | hamvay.peter@tancszinhaz.hu | 36/1-434-5949

Kovács Lászlóné, vezető művészeti menedzser | kovacs.erika@tancszinhaz.hu | 36/1-434-5949

Hóbor Helga, kommunikációs-és értékesítési vezető | hobor.helga@tancszinhaz.hu | 36/1-434-5949

 

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Pintér Piroska, titkárságvezető (Ügyvezető Igazgatói Titkárság,  titkar@tancszinhaz.hu)

 

Ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége, ügyfélfogadási rendje:

Gál Éva Erzsébet, értékesítési csoportvezető | gal.eva@tancszinhaz.hu | 36/1-434-5900

hétfő-vasárnap: 13-18 óráig

 

Közfeladatot ellátó szerv felettes illetve felügyeleti szervének neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

székhelye:1051 Budapest, Nádor u.28.

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.17.

telefonszáma: 36/1-354-4800

honlapja: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

 

Közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény 3. § (1) bekezdése alapján kulturális tevékenység-kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. Rendelet 48.§ 9. pontja és 58. § alapján nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4.§ 14.a pontja a)-u) és w)-x) alpontjai alapján

 

Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése:

előadó-művészet

előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

kulturális képzés

kozszolgaltatasi_szerzodes.pdf

 

Alapítói okirat II/1152-2/2020/PKF
 
xi-xiii_ah_ao_mod_tul_joggyak_jogszabalyhelyek_formai_mod_2020_12.pdf

2021. október 20-án hatályba lépett VII/2021-es számú Alapítói Határozatban jóváhagyott Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat:

szmsz_nemzeti_tancszinhaz_2021_oktober_20.pdf

2020. július 30-án hatályba lépett X/ 2020-as számú Alapítói Határozatban jóváhagyott Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat:

szmsz_nemzeti_tancszinhaz_2020_augusztus.pdf

 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése - Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018.

gazdasagi_tarsasagok_ell_2018.pdf

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat:

a_kozerdeku_adatok_megismeresere_iranyulo_igenyek_teljesitesenek_rendjet_rogzito_szabalyzat_2021_10_21.pdf

 

Közbeszerzési terv 2021.

kozbeszerzesi_terv_2021.pdf
vilagitastechnika_osszegzes.pdf

Közbeszerzési terv 2020.

ekrsz_37415840_2020.pdf

 

A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény 2.§(1) bekezdése alapján:

vezeto_tisztsegviselo_illetmeny_2021.pdf
vezeto_tisztsegviselo_illetmeny_2020.pdf
vezeto_tisztsegviselo_illetmeny_2019.pdf

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján

munkaberek_2021_i_ii_negyedev.pdf
munkaberek_2020.pdf
foglalkoztatott_ber_2019.pdf

 

KSH 2021

1156_statisztikai_jelentes_a_civil_es_2021_06_03.pdf
2009_negyedeves_munkaugyi_2021_04_12.pdf
2009_negyedeves_munkaugyi_2021_07_12.pdf
2236_negyedeves_teljesitmenystatisztika_2021_04_21.pdf
2236_negyedeves_teljesitmenystatisztika_2021_05_07.pdf
2237_negyedeves_ber_stat_2021_04_21.pdf

KSH 2020

1117_munkaerokoltseg_felvetel_2021_05_28.pdf
1156_statisztikai_jelentes_a_civil_es_2020_06_19.pdf
1405_adatszolgaltatas_az_egyeni_berekrol_es_keresetekrol_2021_03_11.pdf
1405_adatszolgaltatas_az_egyeni_berekrol_es_keresetekrol_2021_03_16.pdf
1846_szekhely_es_telepi_adatok_2021_05_28.pdf
1933_eves_jelentes_a_beruhazasok_osszetetelerol_2021_03_25.pdf
2009_negyedeves_munkaugyi_2020_04_14.pdf
2009_negyedeves_munkaugyi_jelentes_2020_07_13.pdf
2009_negyedeves_munkaugyi_jelentes_2020_10_13.pdf
2009_negyedeves_munkaugyi_jelentes_2021_01_04.pdf
2236_negyedeves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2020_04_20.pdf
2236_negyedeves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2020_07_20.pdf
2236_negyedeves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2020_10_20.pdf
2236_negyedeves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2021_01_05.pdf
2237_negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2020_04_20.pdf
2237_negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2020_07_20.pdf
2237_negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2020_10_20.pdf
2237_negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2021_01_05.pdf
2239_eves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2021_05_28.pdf
2240_eves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2021_03_25.pdf
2241_eves_munkaugyi_jelentes_2020_02_26.pdf
2241_eves_munkaugyi_jelentes_2020_03_03.pdf

 

Vizsgálatok

jegyzokonyv_afa_2020_4_nev.pdf
nka_2019_tancfesztival.pdf

 

Beszámolók 2020:

szerzodeslista_2021_09.pdf
szerzodeslista_2021_07.pdf
szerzodeslista_2021_05.pdf
szerzodeslista_2021_03.pdf
szerzodeslista_2021.01.pdf
alapitoi_hatarozat.pdf
konyvvizsgaloi_jelentes_2020.pdf
uzleti_jelentes_2020.pdf
kozhasznusagi_melleklet_2020.pdf
szakmai_beszamolo_2020.pdf
kiegeszito_melleklet_2020.pdf
eredmenykimutatas_2020.pdf
merleg_2020.pdf

Beszámolók 2019:

nemzeti__tancszinhaz_nonp_kft_kiegeszito_mell_2019.pdf
nemzeti_tancszinhaz_nonp_kft_kozhasznusagi_melleklet_2019.pdf
nemzeti_tancszinhaz_zaradek_2019_kozzetetelre.pdf
viii_ah_2019._evi_beszamolo_elfogadasa_.pdf
szerzodeslista_2020_09.pdf 

Beszámolók 2018.

merleg_beszamolo_kozhasznusagi_melleklet_2018.pdf
18_szerzodeslista_2018.pdf
16_alapitoi_okirat_2018._4520-8.2018.pkf.pdf

Beszámolók 2017.

2017_konyvvizsgaloi_jelentes_2017.evrol.pdf
2017_kozhasznusagi_melleklet.pdf
2017_merleg_kieg_mell.pdf
2017_vi_2018_ah_2017._evi_beszamolo_elfogadas_.pdf

Beszámolók 2016.

2016_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_kft_kiegeszito_melleklet_2016.pdf
2016_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_kft_v_2017_alapitoi_hatarozat.pdf
2016_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_k_kozhasznusagi_melleklet_2016.pdf
2016_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_kft_2016_konyvvizsgaloi_jelentes.pdf

Beszámolók 2015.

2015_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_kft_kiegeszito_melleklet_2015.pdf
2015_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_kft_konyvvizsgaloi_jelentes_2015.pdf
2015_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_kft_kozhasznusagi_melleklet_2015.pdf
2015_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_kft_merleg_2015.pdf
2015_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_kft_alapitoi_hatarozat_2015.pdf
2015_nemzeti_tancszinhaz_nonprofit_kft_eredmenykimutatas_2015.pdf

Beszámolók 2014.

2014_kieg.melleklet_2014.pdf
2014_konyvvizsg.jelentes.pdf
2014_merleg.pdf
2014_oith_kozhasznusagi_melleklet_1425639638823_111200002656.pdf
2013_v_2014_ah_nt_2013_evi_eves_beszam_elf_(1).pdf
2014_eredmenykimut..pdf2014_alapitoi_hat..pdf

Beszámolók 2013.

2013_kh.melleklet2013.pdf
2013_kieg.mell.2013.pdf
2013_konyvvizsg.jelentes_(1).pdf
2013_merleg2013.pdf
2013_v_2014_ah_nt_2013_evi_eves_beszam_elf_(1).pdf
2013_erkimut.2013.pdf

Beszámolók 2012.

2012_alapito_hatarozat.pdf
2012_erkim2012.1.pdf
2012_kiegeszito_melleklet.pdf
2012_konyvvizsg..pdf
2012_kozhasznusagi_melleklet_(1).pdf
2012_merleg2012.1.pdf

Beszámolók 2011.

2011_iii_iv_2012_alapitoi_hatarozat1.pdf
2011_konyvvizsg.jelentes_(2).pdf
2011_kozhaszn.er.kimut.2011.pdf
2011_kozhaszn.merleg2011.pdf
2011_kozhasznusagi_jelentes.pdf

Beszámolók 2010.

2010_vi.sz._alapitoi_hatarozat_a_2010._evi_beszamolo_elfogadasarol.pdf
2010_tancszinhaz__konyvvizsgaloi_jelentes_2010__2_.pdf
2010_kozhasznumerleg.pdf
2010_kozhaszeredmeny.pdf
2010_kiegeszito_melleklet_(1).pdf

Beszámolók 2009.

2009_viii_2010_sz_ah_20091._evi_beszamolo_es_kozhasznusagi_jelentes_elfogadasa.pdf
2009_tancszinhaz_kht_konyvvizsgaloi_jelentes_2009.pdf
2009_merleg_(1).pdf
2009_kiegeszito_melleklet_(2).pdf
2009_eredmeny.pdf

 

Mellékletek:

merleg_beszamolo__kozhasznusagi_melleklet_2017.pdf
14_kozerdeku_adatok__megismeresere_ira_nyulo_igenyek_telj._szabalyzat.pdf
15_szmsz_2009.pdf
17_kozzetetel_2011.tv.pdf
adatvedelmi_szab_20181005.pdf (Hatályos: 2018. 10. 5-től)

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény mellékletének I/8.pontjában meghatározott, a Társaság által alapított lap:

Lap neve: Nemzeti Táncszínház programfüzet

A szerkesztőség és kiadójának neve és elérhetősége:

Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 

1024 Budapest Kis Rókus utca 16-20.

E-mail: info@tancszinhaz.hu

Felelős szerkesztő: Hóbor Helga

Hozzáférés módja: a Nemzeti Táncszínház épületében, jegypénztáraiban, valamint szerződött partnerein keresztül, ingyenesen.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény mellékletének I/9.pontjában meghatározott, a Társaság által alapított közalapítványról szóló adatára vonatkozó adat a Társaságra nem releváns.

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény mellékletének I/10.pontjában meghatározott, a Társaság által alapított költségvetési szerv nevére és adatára vonatkozó adat a Társaságra nem releváns.

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény mellékletének II/6.pontjában meghatározott nyilvántartásokra, adatbázisokra vonatkozó adatok:

 

Kiemelten fontosnak tartjuk az Ön személyes adatainak védelmét, ezért az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. (1021 Budapest Kis Rókus utca 16-20.) mint adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ennek során kötelezően betartunk.

 A Nemzeti Táncszínház honlapjának (www.tancszinhaz.hu) használata és a szolgáltatásaink igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen túlmenően a Nemzeti Táncszínház adatot az Önnel kötött szerződés teljesíthetősége érdekében, jogos érdekből vagy kifejezett jogszabályi előírás alapján kezel.

 Az általunk kezelt adatok köre:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény mellékletének II/11.pontjában meghatározott a Társaság által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk:

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma "Köszönjük, Magyarország!" címmel hirdetett felhívást független előadó-művészek részére. Az előadó-művészeti szféra a veszélyhelyzettel összefüggésben kialakított rendszere lehetőséget ad az érintett művészek egzisztenciális helyzetének javítására, valamint arra, hogy a pandémiás időszak elmúltával aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek.

 A pályázók köre: Olyan 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, a táncművészet bármely stílusában tevékenykedő, elsősorban a hivatásos előadóművészet, táncművészet területén életvitelszerűen dolgozó művészek (táncművészek, tánctanárok, koreográfusok), akik a meghirdetett veszélyhelyzetben társulati tagként vagy egyéb táncművészeti előadói vagy oktatói tevékenység okán nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel.

 A pályázati cél megvalósításának időtartama és a művészeti program mennyisége: A veszélyhelyzet visszavonását, a korlátozások feloldását követő 90 nap, amely időszak szükség esetén meghosszabbítható. Mennyisége: 5 alkalom.

 

Köszönjük, Magyarország! pályázati kiírás:

boy7_nemzeti_tancszinhaz_palyazati_kiiras_fuggetlen_tancmuveszek_szamara.docx

Köszönjük, Magyarország! pályázati adatlap:

EVrd_palyazati_adatlap_fuggetlen_tancmuveszek_szamara.docx

 

A "Köszönjük, Magyarország!" programra független táncművészek, tánctanárok, koreográfusok kategóriában beadott pályázatok kuratóriumi elbírálása megtörtént.

Az előzetes döntés értelmében a következő pályázók az általuk megpályázott összeggel elnyerték a Kuratórium támogatását.

A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük a megbízási szerződéssel kapcsolatos további teendőkről. Jelen tájékoztatás kötelezettségvállalásnak nem minősül.

 

Köszönjük, Magyarország! pályázat eredménye:

koszonjuk_magyarorszag_nyertesek.pdf 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény mellékletének III/7.pontjában meghatározott az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, illetve az erre vonatkozó szerződésekre vonatkozó adat a Társaságra nem releváns.

Támogatók